lördag 18 maj 2013

Vänstern tog trycket i Rågsved!

Vården ska drivas utan vinstsyfte. All barnsjukvård ska vara avgiftsfri. Tandvård borde vara billigare. Så svarade nästan alla på vänsterpartiets enkät "Vård i Vantör" idag på Rågsvedsdagen. Enkäten har vi tagit fram för att ta trycket på borgarnas vårdpolitik. Totalt fick vi 46 svar. Många passade också på att prata vård med vårt oppositionslandstingsråd Håkan Jörnehed. Och de som fått högt blodtryck av alliansens politik fick trycket kollat hos vår sjuksköterska Heidi Hilden Gershater!

Några av de kommentarer som vi fick till enkäten var:
"Det viktiga är inte att välja utan att det som är skattefinansierat är bra." 
"Tänk mera på oss patienter än på vinsten." 
"All välfärd borde drivas utan privata vinstuttag - i offentlig regi."

Rågsvedsborna är helt klart eniga med svenska folket att vinstsyftet ska bort ur vården. Det driver verksamheter i fel riktning, personalen känner av det hela tiden enligt vad jag får höra. Nu gäller det för svenska folket att rösta på det parti som är mest trovärdigt i denna fråga. Då kan vi få bort vinstsyftet 2014!

Vi hade också en fråga om apotek i enkäten. Mindre än hälften fick ut receptbelagd medicin på apoteket när de behövde. Således var det mer än hälften som svarade nej eller ibland. Frågan har varit uppe till debatt i media utifrån kritik om att det blivit svårare att få ut medicin efter att många apotek privatiserats. Samma trend syntes alltså bland de som svarade på enkäten i Rågsved.

Folk i Rågsved klagar på att det är svårt att få läkartid, så det frågade vi om i enkäten. Mindre än hälften tyckte det var lätt att få läkartid på vårdcentralen. En fjärdedel tyckte tvärtom och en fjärdedel att det ibland var lätt att få tid. De som skrev kommentarer nämnde framförallt Rågsveds vårdcentral som problematisk, byten av läkare, långa väntetider på akutvård, läkartider ges ganska långt fram i tiden etc.

Vi fick också konkreta förslag som att barn skulle ha fria resor i kollektivtrafiken alla dagar, att TBE-vaccin borde vara gratis för minderåriga, att 65-årsgränsen skulle bort (framgick inte till vad, kanske tandvårdsersättning) och att det kan finnas åldersdiskriminering (symptom förklaras med ålder och undersöks inte närmare). En person kommenterade "för vården är jag nöjd."


Inga kommentarer: