torsdag 9 maj 2013

Ingen succé med förskolans öppna hus

Det är inte lätt att välja förskola till sina barn. När jag besökte öppna förskolan i Rågsved, utlokaliserad till Högdalen, var det föräldrar som tyckte det var svårt att veta vilken förskola som de skulle välja. Vad är god kvalitet frågade de sig. De berättade också om privata förskolor som stängde tidigt, och visste inte att föräldrar kunde kräva öppethållande enligt stadens regler.

För att försöka råda bot på bristen på information om rättigheter och förskolornas verksamhet la V med stöd av S en skrivelse i stadsdelsnämnden om en förskolemässa. Förvaltningen trodde det skulle bli för dyrt och föreslog istället samordnade öppna hus på förskolorna. Nu har det som förskolecheferna ville pröva befunnits vara för resurskrävande i förhållande till resultatet. Om detta går att läsa i tertialrapporten som kommer upp på nästa nämnd.

Det är värt att fundera en vända till på förskolemässa. Föräldrar kanske lättare går till en mässa, där man kan vara mer anonym. Där man kan ställa frågor till alla förskolor, istället för att behöva gå runt till flera olika öppna hus. Socioekonomin påverkar även denna fråga. Minst antal kom till öppna husen i Rågsved, Hagsätra, Dalen och Östberga, föräldrar som jag bland annat hade i åtanke med skrivelsen om förskolemässa.

Att mer måste göras är klart. Färre föräldrar i Enskede-Årsta-Vantör är nöjda med valmöjligheter av barnomsorg. Årsmålet är 69%, 7% lägre än kommunfullmäktiges årsmål. Vore intressant att veta varför missnöjet är större hos oss. Viktigt också föräldrar vet sina rättigheter om öppettider och är trygga med att närmaste förskola är bra. Det är därför bra att förvaltningen jobbar med att synliggöra våra många bra kommunala förskolor.

Inga kommentarer: