fredag 10 maj 2013

Rör inte förskolornas odlingar!

De allra flesta kommunala förskolor i Enskede-Årsta-Vantör har tillagningskök, om än i olika skick. Bara 12 av 67 förskolor måste nöja sig med catering. 18 har kök av hög standard och 7 kommer att ersättas av nya förskolor och nya kök. 27 förskolor behöver mindre åtgärder i köken, standardhöjning och/eller ventilationsåtgärder. 3 förskolor kräver större ombyggnader av köken.

Dessa intressanta uppgifter har v och S fått som svar på vår skrivelse om "Kartläggning av förskolekök och möjlighet till odling på förskolorna". Vårt syfte är att förskolorna ska ha de bästa förutsättningarna att ge barnen bra mat. Även om vi inte har fått kostnadsuppgifter har vi nu ett bra underlag för en successiv upprustning av köken. Jag hoppas att hela nämnden är med på det.

Många förskolor har även gröna gårdar med bärbuskar och där det kan odlas grönsaker, men det görs inte fullt ut. Obehöriga plockar bären och det som odlas, gårdarna blir hundgårdar när det inte är förskola. Skärpning alla som inte låter förskolorna ha sina odlingar ifred! Och vattningen på högsommaren då förskolan är stängd kan väl feriejobbande ungdomar hjälpa till med?

Inga kommentarer: