söndag 12 maj 2013

Torpens historia skrivs också i Rågsved

Denna härliga söndag gick för mig i torpens tecken. Kräpplagruppen bjöd på morgonvandring i spåren av torpen Snösätra och Lilla Högmora. Där vi startade i solskenet vid gemensamhetsstugan vid Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening fanns en gång torpet Lilla Snösätra som byggdes 1753. Det äldre Stora Snösätra låg alldeles bredvid, på andra sidan Snösätravägen. Vi såg rester av flera jordkällare i slänten bortanför den jordkällare som om än nedklottrad är bevarad och även rester efter en äldre sträckning av Snösätravägen. Sånt som ett tränat öga ser, sånt fick vi lära oss idag!

På vår spännande vandring vidare mot Lilla Högmora vid randen av Magelungen gick vi i utkanten av Kynässkogen, som Huddinge kommun så förtjänstfullt har beslutat ska bli naturreservat - det som vi tillsammans med Rågsveds friområde vill göra till ett mellankommunalt naturreservat. För som vi konstaterade på vår vandring, naturen känner inga administrativa kommungränser. Den natur- och kulturstig som dåvarande medlemmar i Kräpplagruppen anlade går också tvärs över kommungränsen. Vore toppen om våra kommuner kunde ta gemensamt ansvar för spåret framöver!

Förutom de torp som vi tittade på idag fanns flera i markerna runtomkring, exempelvis Rågsved, Bjursätra, Fagergren, Stensängen,Högdalen och Gökdalen. Vi talar om odlingslandskap, där människor slet för att få sina skördar, hur mycket har vi svårt att föreställa oss idag. De kolonister som odlar lotter i Snösätra bidrar till att föra deras arv vidare på historisk mark. Även detta är skäl att bevara området som naturreservat, förutom de viktiga natur- och rekreationsargumenten.
Inga kommentarer: