torsdag 16 maj 2013

Trafik och sopor oroar företagare i Årsta

Trafiken är en osäker fråga för framtiden i söderort. Det har vi i stadsdelsnämnden fått höra både av invånare på stadsdelsnämndens öppna möten och områdesmöten. Folk efterlyser trafikplaner som matchar staden byggplaner. Nu senast från företagare i Årsta partihallsområde på möte med lokala företagsrådet.

Företagarna befarar innerstadstrafik vid den planerade bebyggelsen på Årstafältet, och tog som ett exempel en alldeles för liten rondell i närheten av etapp 2 i bebyggelsen av fältet, där en ny ICA-affär planeras. I och med att det byggs bostäder där och inte bara är ett arbetsplatsområdet kommer det att bli en propp i trafiken vid rondellen, vilket företagarna också har fört fram till staden centralt.

En annan stor fråga för partihallarna är sophanteringen. Avfall dumpas och ger jättekostnader för företagarna. Det diskuterades livligt på företagsrådet vad som kunde göras. Allt från att staden skulle kräva redovisning av fungerande sophantering vid uthyrning av tomtmark till att förbättra uppföljningen av befintliga sopavtal och åtgärder för att lastbilar som transporterar sopor ska se till att täcka flaken.

Inga kommentarer: