lördag 11 maj 2013

Vi tar strid för vårt Vantör!

I Rågsveds friområde ska byggas radhus. För att öka "mångfalden" och ge folk som har råd chans till "boendekarriär". Trots att natur- och rekreationsområdet är unikt med uppåt 80% nyckelbiotoper och många rödlistade arter ska det bebyggas. Trots att naturvärdena är högre än i Årstaskogen och Älvsjöskogen som blir naturreservat. Trots att det är så älskat. 

I Högdalen C tar Citycon samtidigt det lugnt med att hitta hyresgäster till tomma butikslokaler, för att hitta "rätt" butiker. Uteblivna hyror är något som man uppenbarligen har råd med. Under tiden går butiksägare på knäna. Servicen till oss som nu bor i Vantör försämras, medan man väntar på nya invånare i bostadsrätterna som byggs och planeras. Som ska locka exklusivare shopar till Högdalen?

Friområdet och Högdalen C. Två sidor av samma mynt. Vi som bor och verkar i Vantör är inte lönsamma. Vi som bor ska späs ut med ekonomiskt starka villaägare och bostadsrättsinnehavare för att vårt område ska vara attraktivt i borgerliga ögon. Då kan Högdalen fyllas med butiker som har råd med de höga hyror som Citycon kräver. För radhusen i friområdet offras Rågsveds stolthet.

Det som är värst är att det känns som att man vill byta ut oss, sa Ulrika Dahl från linje 19 så sant idag på torgmötet där Vantörsbor ställde Citycon till svars för de höga hyrorna. När Centrumkompaniet ägde centrum var hyrorna lägre, 40 000 kr i månaden för en källarlokal jämfört med 60 000 idag. Men Citycon ger inga hyresrabatter. Så privatiseringen har lett till butiksdöd och desperation istället för utveckling och framtidstro. För detta måste borgarna stå till svars i valet 2014.

När butiksägare går i strejk och stänger två timmar i protest som idag i Högdalen är det en kraftig signal som Citycon och Stockholms stad måste ta på allvar. Vänsterpartiet föreslår utvecklingsplaner för små centrum. Våra förortscentrum måste kunna leva på sin egna villkor, för de närboendes behov av service och mötesplatser här och nu. Inte bara för andra som förväntas flytta i in i framtiden!

Inga kommentarer: