onsdag 25 augusti 2010

Gratis sjukvård för barn och unga!

Rågsvedsbarnen tycker att gratis sjukvård för barn och unga, även akutsjukvård är viktigast av 20 punkter med förslag till förbättringar för barn och unga i Rågsved! Det säger något om den ekonomiska verklighet som våra förortsbarn lever under.

Det var på en parkfest ordnad av Unga Örnar i Rågdalens parklek ikväll som barnen röstade på det viktigaste förslaget, av de 20 punkter som Vänsterpartiet Vantör har sammanställt. Flera punkter har tillkommit just genom att vi har frågat Rågsvedsbarnen.

Ikväll kunde vi också dela ut vårt valmaterial som i stor omfattning handlar om just barnens och ungdomarnas villkor. Medan jag pratade med föräldrar och höll i omröstningen jobbade Melker från Ung Vänster hårt med att blåsa röda gasballonger!

Den punkt som kom på andra plats i barnens omröstning var att alla skolor ska jobba hårt mot mobbning och på tredje plats kom att alla elever ska få hjälp så att de klarar alla skolämnen.

Så nu är det bara för våra landstingspolitiker och skolpolitiker att börja jobba för att förverkliga barnens önskningar, allt är i linje med vänsterpartiets prioriteringar i de parlamentariska församlingarna. Men först ska vi valet!

Inga kommentarer: