tisdag 31 augusti 2010

Stockholmsvänstern visar vägen

Vänsterpartiet i Stockholm har tagit fram ett klimatprogram med tio steg som presenteras imorgon onsdag 1/9 kl. 12:30 vid Vänsterpartiets valstuga på Medborgarplatsen. Kom dit och lyssna!

Stockholmsvänstern vill gå mycket längre än borgarna, som bara vill att staden ska minska utsläppen från 2 775 000 till 2 590 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) till 2015. Beräknat per stockholmare blir utsläppen cirka tre ton CO2e per år, vilket bara är en minskning med 185 000 ton. I vänsterns klimatprogram minskar utsläppen med 850 500 ton CO2e redan nästa mandatperiod.

Jens Holm, riksdagskandidat (V) påminner om att den industrialiserade världen står för nära 80 procent av de historiska utsläppen av växthusgaser och att vi därför måste ta det största ansvaret för att ställa om.

Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd (V) hoppas att det kan bli en blåslampa på oss själva, på regering, riksdag och andra kommuner. Men framför allt vill V att Stockholm ska ta sitt klimatansvar och minska sina utsläpp mycket mer än idag.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se

Inga kommentarer: