lördag 7 augusti 2010

Ut med Rut utan prut

Ser att även DN:s Niclas Ericsson spolar Centerns super-rut-avdrag med 75 procents skatteavdrag för hushållsnära tjänster hos äldre över 75 år.

Varför stanna vid 75 och varför inte hemtjänst? Gratis hemtjänst, i den mån kvinna och man vill och behöver, vore vettigare. Som Ericsson skriver, "En 68-åring kan mycket väl ha större behov av hemhjälp och sämre ekonomi än vissa 76-åringar."

Att privat städhjälp med rut-avdrag är billigare än hemtjänst i vissa kommuner visar att hemtjänsttaxorna är för höga. Äldre styrs till privat städtjänst och hemtjänsten görs mindre attraktiv. Ännu ett steg mot privatisering av välfärden.

Centerns förslag att göra hushållsnära tjänster ännu billigare ska ses mot den bakgrunden. Vänsterns och de rödgrönas motdrag måste vara att hemtjänsten blir billigare, och att de äldre får bestämma själva vad tiden ska användas till.

Inga kommentarer: