tisdag 10 augusti 2010

Lokaldemokratisk framgång

Lokala handikapprådet ska "ges mer delaktighet när det gäller ärenden av mer ingripande karaktär som direkt berör verksamheter inom handikappomsorg..." Förvaltningen föreslår även ökad delaktighet för handikapprådet i beredningen av förvaltningens policy- och styrdokument."

Detta förslag kommer efter en skrivelse från rödgröna oppositionen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, med anledning av att handikapprådet inte var nöjda med möjligheten att vara med i beredningen av ett ärende om nedläggning av basservice. Politik kan göra skillnad - även i opposition!

Inga kommentarer: