torsdag 5 januari 2012

Barnfattigdomen klyver Stockholm

Alliansen berömmer sig av att barnfattigdomen minskat i Stockholm. Visst är det sant om man tittar på staden totalt. Då har andel barn 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll minskat från 21,0 till 14,4 mellan 1991 och 2008. (Källa: Rädda Barnens stadsdelsbilaga 1 b till rapporten om barnfattigdomen)

Men tittar vi på siffrorna för stadsdelarna får vi en skrämmande bild av kraftigt ökade klyftor mellan barnen. Innerstaden och välsituerade förorter har de största minskningarna i procentantdelar och i stort sett alla har minskat från tvåsiffriga till ensiffriga andelar för ekonomiskt utsatta barnhushåll.

Norrmalm som låg högst i innerstaden 1991 minskade från 21 till 7,7 procent 1991-2008 och Liljeholmen från 21,4 till 9,3 procent. 1991 var barnfattigdomen lägst i Bromma med 9,9 procent som minskade till 6,2 procent 2008. Älvjö hade lägst barnfattigdom 2008 med 5,7 %, vilket var en minskning från 11,6 procent 1991.

De så kallat utsatta stadsdelarna spelar i andra divisioner. Rinkeby hade högst andel barnfattigdom både 1991 och 2008, barnfattigdomen minskade bara med 2 tiondelar från 52,1 procent till 51,9 procent. I Kista minskade barnfattigdomen bara med 1,3 procent från 28,6 till 27,3. I Spånga-Tensta minskade barnfattigdomen något mera, från 33,5 till 27,7 procent.

Tittar vi på Rinkeby mellan 2007 och 2008 ser vi att den nedåtgående trenden har vänt och att barnfattigdomen ökat från 50,2 till 51,9 procent.

Tre stadsdelar sticker ut med ökad barnfattigdom mellan 1991 och 2008. Det är Vantör, där jag bor, samt Hässelby-Vällingby och Skärholmen. I Vantör har barnfattigdomen ökat från 24,7 till 25,7 procent, i Hässelby-Vällingby från 12,5 till 14,7 procent och i Skärholmen från 22,9 till 25,4 procent.

Vantör ingår numera i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, som många gånger i statistikhänseende verkar vara en sorts medelstadsdel. Jag har många gånger efterfrågat nedbruten statistik för att kunna analysera skillnaderna i olika delar men oftast fått veta att det inte finns.

Men Rädda Barnen kan! Enskede-Årsta finns med i tabellen, som visar att andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat från 18,9 till 10,3 procent. Att jämföra med Vantörs ökning från 24,7 till 25,7 procent. Äntligen svart på vitt på barns skilda uppväxtvillkor som döljs av totalsiffror!

Bara 20 år tillbaka var barnfattigdomen inte mycket större på Norrmalm än i Vantör och idag är fattigdomen mer än tre gånger större i Vantör! Och Älvsjö som 1991 hade knappt hälften så stor barnfattigdom som Vantör har 2008 en barnfattigdom som är mer än fyra gånger mindre.Inga kommentarer: