tisdag 3 januari 2012

Noll samordning hotar Högdalen

Nu lägger försäkringskassan ner sitt kontor i Högdalen, skriver Mittisöderort idag. Från och med februari måste Vantörsborna åka till Södermalm eller Hallunda om de ska göra ett personligt besök. Beslutet att försämra servicen i Vantör motiveras med - att det ska bli bättre service!

Den tämligen svårbegripliga kopplingen förklaras med satsningen på fem - servicekontor - med Försäkringskassan,  Skatteverket och Pensionsmydigheten. Visst är en fördel att kunna gå till samma kontor. Om du är sjukskriven med skatteproblem och tänker ta ut förtida pension, men för oss andra ....

En annan förklaring är att antal besökare hos försäkringskassan har minskat med 30 procent, de flesta väljer att gå till servicekontoren eller att använda självbetjäningen per telefon. Men de återstående 70 procenten då ... kanske de behöver en nära och tillgänglig service? Och tänk på att de 200 besökarna till Högdalskontoret säkert uträttat ett och annat ärende i Högdalen när de ändå varit där.

Det allvarliga är att varje huvudman tänker på sitt. Staten ser fördelar med servicekontor och lägger ner i Högdalen. Staden ser fördelar med stora stadsdelsnämnder och lägger ner förvaltningskontoret i Högdalen. Landstinget ser fördelar med stora ungdomsmottagningar och lägger ner i Rågsved.

Högdalen har också drabbats av att stadens nämnder drar åt olika håll. Facknämnderna verkar vara de som styr.

Kulturnämndens beslut att två år i rad halvera anslaget till Fria Teatern riskerar att leda till teaterns död. Vi har tagit upp frågan i stadsdelsnämnden och inte fått med oss majoriteten på att stödja teatern genom extraanslag eller att söka via Söderortsvisionen eftersom kulturnämnden varit negativ.

Idrottsnämndens beslut att inte bygga hela skateparken är en stor besvikelse. De ursprungliga planerna att bygga parken på Högdalstopparna som skulle bli ett natur- och rekreationsområde togs fram i dialog som stadsdelsnämnderna i Farsta och Vantör hade med de boende.

Söderortsvisionen och planen att Högdalen ska vara en tyngdpunkt enligt översiktsplanen känns allt mer avlägsen när man ser hur myndigheterna stretar åt olika håll. Utan samordning. Utan tanke på vad deras enskilda beslut får för sammantagna effekter på en stadsdel som Högdalen eller Rågsved.

Inga kommentarer: