tisdag 17 januari 2012

Folkrörelsearbete på föreningsnivå

Ikväll har vi styrelsemöte för Vänsterpartiet Vantör, liksom i övriga folkrörelsesverige. Vi är fyra i styrelsen som möts hemma hos vår ordförande i Hagsätra. Medlemsmötena har vi i Rågsveds Folkets Hus eller på Picknickteatern i Högdalen. Det är våra och andras liknande möten som lägger grunden för demokratin, bra att påminna sig om det ibland!

Verksamhetsberättelsen är författad och inbjudan till årsmötet i det närmaste klar. Sex egna medlemsmöten har vi haft under året, styrelsen har haft sju protokollförda möten. Vi har varit med på Valborg på Perssons Betong och på Rågsvedsdagen med vårt röda tält, delat ut flygblad mot ombildningar av hyresrätter och för äldreomsorgskampanjen som vänsterpartiet drivit.

Våra 89 medlemmar i föreningen (39 kvinnor och 50 män) har anledning att se fram emot åren fram till valet. Med nyvald ordförande i partiet, Jonas Sjöstedt, och en partistyrelse med stärkt klimat- och miljökompetens kommer vänsterpartiet att bli det vassaste klimatpartiet i landet. För en välfärd utan vinstintressen. En feministisk politik. Här i Vantör har vi mycket att stå i.

Nedskärningar, privatiseringar, centraliseringar. Besluten fattas i stadshuset, men konsekvenserna får vi känna av. Vantörsborna har under året visat att man inte ger sig. Mobiliseringen kring Fria Teatern, Rågsveds friområde och Högdalshallen har varit uppmuntrande. Vi ger oss inte!

Inga kommentarer: