fredag 13 januari 2012

Rådslag krävs om bostadssegregationen


Närmare hälften av oss bor i storstäder. Här har vänsterpartiet tappat mest i väljarstöd de senaste tio åren. Vi behöver en storstadsstrategi. Det var jag uppe och talade om på kongressen. Det är en överlevnadsfråga. Både för oss och storstäderna.
Livet i många förorter liknar glesbygden. Jag vet det för jag bor i förort och har inblick i glesbygd genom att jag varje sommar är i Västerbotten. Butiker läggs ned, vårdcentraler flyttas, kommunalkontor centraliseras, kommunala skolor läggs ned. Arbetsplatser försvinner. Arbetslösheten är hög. De som jobbar pendlar långa sträckor. En del måste till och med flytta för att få jobb. Själv har jag flyttat efter jobb 1974 och 1978.
Trots strategidokument där det står att en huvuduppgift är att bekämpa de ökade klyftorna både i storstäderna och mellan städer och landsbygd saknar vi strategier för hur vi ska bekämpa segregationen. När våra partiledarkandidater frågades ut av Stockholmsdistriktets medlemstidning om de viktigaste Stockholmsfrågorna blev svaret bostäder, kollektivtrafik, välfärd, privatisering och kultur. 
Bra svarat av alla, men inget om hur vi kan bryta bostadssegregationen. Här måste vi tänka till. Jag tycker att vänsterpartiet ska starta rådslag med våra föreningar i förorterna, där vi utgår från våra medlemmars och de boendes perspektiv, lär av aktuell forskning och sätter som mål att ta fram en progressiv storstadsstrategi.
Idag verkar det som man vill byta ut oss som bor i förorter. Fattiga förorter ska förtätas genom att bygga på omtyckta grönområden eller dra motorvägar som ökar buller och förfular miljön. De som valt att bo i förort på grund av närheten till naturen verkar inte räknas. Det är de resursstarkas flyttmönster som driver bostadssegregationen, de flyr då de känner sig som förlorare om de bor kvar. Hur ska den trenden brytas och hur ska vi bryta den ensidiga befolkningssammansättningen i rika områden? Och även om nya hyresrätter byggs är de så dyra att bara välavlönade har råd. Hur ska vi lösa det?
Tillsammans!

Inga kommentarer: