torsdag 19 januari 2012

Yrvaket från borgarhåll om Stockholms klotterpolicy

Äntligen börjar det röra på sig när det gäller stadens hittills så dogmatiskt intoleranta inställning till konstformen graffiti. DN skriver här om att politiker från folkpartiet och kristdemokraterna nu börjar ifrågasätta den klotterpolicy som de själva infört. Den policy som vänsterpartiet har kritiserat från första början bland annat för att den i princip olagligförklarar en konstform.

I Rågsved har vi en muralmålning på betongväggen under tunnelbanan som tyvärr håller på att förfalla. När jag har ringt driftsservice om klotter på målningen har ingen velat ta ansvar. Målningen är en del av Rågsveds historia och bör restaueras. Samma gäller gavelmålningarna på centrumbyggnaden, där den målning som pryder entrén till fritidsgården är i relativt hygglig form medan den andra målningen har klottrats över flera gånger.

Inga kommentarer: