lördag 14 januari 2012

Ta tillbaka välfärden - hur gör vi?

Jonas Sjöstedt fick svara på en hel del frågor kring vinstintressena i välfärden i Ekots Lördagsintervju. Han svarade bra, men jag vill ge några kommentarer på vägen.

Ekonomisk teori fungerar inte i välfärden. Vinstintresset står i strid med att sätta människors behov främst. Äldre röstar inte med fötterna, om de är missnöjda med äldreomsorgen. Konkurrensen inom skolan leder till betygsinflation. Samband finns mellan vinstsyftande företag, låg personaltäthet och vanvård, starkast för riskkapitalbolag och stora bolag. Därför är det klokt att i första hand arbeta bort riskkapitalbolagen, men i grunden måste välfärden styras helt efter människors behov och inte efter möjligheten att göra vinst.

Inte ens forskarna i SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? har kunnat visa mätbara bevis för att ökad konkurrens ger bättre välfärd. De tvekar också om valfriheten har det egenvärde som de borgerliga vill påstå. Kontinuitet är egenvärde för elever och äldre. Det finns en hög tröskel mot att byta. Välutbildade kan göra bättre val än andra. Det finns enligt forskarna tecken på att segregationen i skolan ökar till följd av valfriheten. Marknaden fungerar inte inom välfärden.Viktigast måste vara att alla skolor och äldreboenden är bra. Man ska inte behöva välja bort, utan möjligen till.

Allmänhetens insyn, meddelarfrihet och rätten till kollektivavtal garanteras fullt ut endast i offentligt driven verksamhet, till skillnad från kooperativ, non-profit-företag, riskkapitalbolag och andra vinstdrivande företag. Så länge inte de lagliga villkoren är lika för alla utförare anser jag den offentligt drivna omsorgen är bäst, sina brister till trots. Andra utförare kan givetvis ha kollektivavtal, men kommunerna får inte kräva det rakt av i förfrågningsunderlagen. De klausuler som finns i vissa avtal med vård- och omsorgsboenden om meddelarfrihet är tandlösa. Dessutom är kommunens möjlighet att ingripa mot de brister som finns mycket större när man själv driver verksamheten, jämfört med när driften är reglerad i avtal med privata utförare. Slutsatsen är att vänsterpartiet ska fortsätta att aktivt arbeta för rätten till kollektivavtal, meddelarfrihet och allmänhetens insyn i all verksamhet som finansieras med skattepengar.

Återtagande av privat verksamhet i offentlig drift kan göras på olika sätt. När det gäller entreprenader är det enkelt att låta avtalet löpa ut och sedan driva äldreboendet och den dagliga verksamheten i kommunens regi. Tyvärr kan det ta lång tid innan övergången kan bli av, på grund av långa avtalstider. Men åtminstone efter två mandatperioder ska alla entreprenader kunna vara tillbaka i kommunen eller landstinget.

Svårare är det med avknoppade förskolor och hemtjänstenheter. De är helprivata och kan köpas tillbaka om ägarna vill sälja. Risken finns att det blir dyrt. Ägarna vill troligen ta ut ett marknadsvärde, vilket vida överstiger summan de fått köpa verksamheten för, oavsett om de bara betalat för inventarierna eller förlikat sig som Vantörs hemtjänst har gjort. Då tycker jag att det är en bättre väg att kommunen startar en ny hemtjänst eller förskola i kommunal regi i första hand i områden där det bara finns privata utförare. Nu när det föds många barn finns alla chanser för kommunen att bygga förskolor i egen regi och få platserna fyllda. Samma bör gälla nya bostadsområden där det behöver byggas skolor.

När vi fått bort riskkapitalet och de aggressivaste vinstintressena ur välfärden skapas mer plats för kommunala enheter (och non-profit-organisationer, när vi har fått till stånd en lagstiftning som likställer alla utförare) som direkt kan bära sig ekonomiskt. Men det är också en utmaning för kommunerna att driva sina verksamheter i god samverkan med personalen och brukarna, så att kvaliteten blir den bästa!
4 kommentarer:

Näst sista huset till vänster sa...

Vad gäller äldreomsorgen så drivs ju den på avtal med kommunerna. Om kommunen inte förlänger avtalet så faller ju miljonerna man betalat. Har inte riktigt förstått skillnaden mot skolor och hemtjänstföretag. Där är det den enskildes val av vårdgivare som gäller enligt lagstiftning. Att inte ens vänsterpartister vågar föreslå lagändring kan man kanske förstå, men man kan ju göra som våra grannländer och reglera så att ett företag inte kan äga mer än en skola osv. Då blir det inte intressant för riskkapitalisterna längre och "valfriheten" blir kvar, vad den nu kan vara värd.

Socialdemokratiska regeringar stödda av vänstern hade 12 år på sig att reglera upp avregleringarna som borgarna gjorde i början på 90-talet men gjorde ingenting utan lämnade alla dörrar öppna för det borgarna gjort de senaste fem åren. Det vilar ett tungt ansvar på vänstern där.

Rosa sa...

Konkurrensutsättning görs antingen som entreprenader eller så kallat kundval. Inom skolan gäller kundval, dvs att privata företag äger skolan som de kan driva med en peng per elev som betalas med skattemedel. Inom äldreomsorgen används både entreprenader - för boenden - och kundval - inom hemtjänst. Här betalas också driften numera genom peng-system av olika slag. Jag tror definitivt att det behövs lagändringar, exakt hur får diskuteras, men syftet måste vara att få bort vinstintressena ur välfärden. Det fanns ju t.ex. en Lex Pysslingen på 80-talet, om att subventioner inte skulle gå till förskolor som bedrevs i uppenbart vinstsyfte.

Näst sista huset till vänster sa...

Hördu de e inte lätt detta. Har precis lyssnat på lördagsinterviuv med Jonas Sjöstedt. Helt klart hade varken han eller Ramberg riktigt klart för sig hur det fungerar ute i kommunerna. Jag vill ju inte vara kritisk men man blir lite skrämd när det enda parti man hoppas på i denna fråga inte har sett till så att partiledaren har allt klart för sig.
Interviuvn blev mycket märklig tyckte jag, hur skall människor som inte alls är insatta få någon klarhet av sådant.
Dom blandade in sig i diskussioner som inte ledde någonstans därför att fakta saknades tyckte jag.
Visst behövs det lagändringar vilket Sjöstedt påpekade, han hade bara i inte klart för sig hur dagens lagstiftning ser ut.
Det går heller inte att försöka sortera vilka kapitalister som får äga vårdbolag, hur skall man klara det?
Jag tycker att hur man än vänder på det hela så blir det bara orimligheter. Detta att vårdbolag kan bli värda flera miljarder bara för att skattemedlen är garanterade på nåt sätt. det är ju möjligheten till vinst man värdera. Lagstifta bort vinstmöjligheten och kapitalisterna kommer att fly fältet illa kvickt.
Oj det blev långt detta men din blogg verkade så vettig och man känner stort behov att diskutera men någon insatt.

Rosa sa...

Roligt att du kommenterar och tack för att du uppskattar det jag skriver. Jag har viss erfarenhet av äldrefrågorna genom att jag sitter i en stadsdelsnämnd. Visst, Jonas behöver "gnuggas" i äldrefrågorna, han har inte jobbat med det tidigare. Men vi har duktiga äldrepolitiker i riksdagen som Eva Olofsson som säkert kommer att uppdatera honom. Jag tyckte jag märkte det redan ikväll i Agenda, där han visade tydligt skillnaden mellan privat och offentligt drivet när det gäller personaltäthet etc. Håller med dig om att lagtstifta bort vinsten skulle vara effektivt.