söndag 15 januari 2012

Centerns valfrihet klingar falskt

Bara fem kommuner har infört LOV i Sverige för äldreboenden säger Annie Lööf i Agenda ikväll i debatten med Jonas Sjöstedt. Vad de äldre behöver är enligt centern att få välja bort och välja till ...

Vad hon glömmer att säga är att äldre som beviljas äldreboende är så vårdbehövande att de knappast är i stånd att välja, ofta är det anhöriga som får hjälpa till, om de har några. Dessutom är det ofta kö till de populäraste äldreboendena. I de akuta lägen som det handlar om får man ta emot den plats som erbjuds.

För äldre är det viktigaste att få god omsorg, säger Jonas Sjöstedt. Att personalen är välutbildad, har tillräckligt många arbetskamrater. Inte att välja mellan Carema och Attendo, de dominerande aktörerna i äldreomsorgen. I Stockholm minskar de kommunalt drivna äldreboenden i snabb takt.

Valfriheten har marknadsförts som något som ökar äldres självbestämmande, det trycker också Annie på, men i själva verket är det företagen som har dragit de flesta vinstlotterna genom att de kommit in på en lukrativ äldremarknad med minimal risk och höga vinstnivåer.

Annie Lööf glömmer också att säga att många äldre som fått plats på äldreboende inte lever så länge till, kanske bara hinner bo några månader eller ett knappt år, bortsett från demenssjuka som kan bo längre tider. Äldre röstar inte heller med fötterna, dvs. man byter inte gärna äldreboende.

För centern spelar inte ägandeformen roll, bara kvalitet säger Annie. Hon blir svarslös när Jonas påpekar att bemanningen är 10 procent lägre i privata äldreboenden. Eller att antalet deltider är fler. Eller att antalet timanställningar är fler. Ägandeformer som är vinstdrivande gör skillnad. Till det sämre.

Inga kommentarer: