fredag 20 januari 2012

Fadime och Pela - Kampen mot hedersrelaterat våld går vidare

Många tankar i huvudet efter att idag ha varit på seminarium till minne av Fadime. Människorättskämpar från Tyskland, England och Sverige talade om behovet av europeiska nätverk, moralisk blindhet i brittiska skolor och tecken på könssegregering i sex- och samlevnadsundervisning i svenska skolor.

Enligt en kvinnoaktivist på seminariet är de två stora problemen idag att samhället har misslyckats med att nå ut till de nätverk av släktingar som planerar tvångsäktenskap och hedersvåld och de religiösa, ortodoxa skolorna. Fortfarande finns rädslan att bli kallad rasist när man talar om hedersrelaterat. Enligt en närvarande forskare har rädslan ökat efter att sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Men vi kan inte låta dem styra agendan!

Det känns bra att vänsterpartiet i riksdagen idag meddelar att vi självklart välkomnar kriminalisering av tvångsäktenskap. Vi ska vara tydliga med att ta de ungas perspektiv. Flickor och pojkar som inte får ha flick- eller pojkvänner, inte gå och simma etc. ska veta att vi stödjer deras rättigheter enligt barnkonventionen. Fortfarande rapporteras om "balkongflickor" och "köksolyckor", dödsfall som inte klaras upp men där mycket talar för att det är hedersrelaterat. Det är inte acceptabelt. Även på seminariet framkom brister i bemötandet från polisen, som menade att man prioriterar frågorna.

I vänsterpartiets relativt nya feministiska plattform skriver vi så här:

"Kvinnor, flickor och pojkar utsätts i Sverige och andra länder för ett hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersvåldet är en del av det strukturella könsförtrycket och således inte begränsat eller kopplat till viss religion eller etnicitet. Det specifika med hedersvåldet är dock att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning. Syftet med förtrycket är emellertid detsamma, att flickor och kvinnor till varje pris ska underordnas männen och deras sexualitet kontrolleras.

Könsförtryck som utgår från hederstänkande, såsom tvångsgifte, barnäktenskap, mödomshinneoperationer och könsstympning, måste motarbetas. Samhället har inte agerat tillräckligt kraftfullt när det gäller hedersrelaterat förtryck, ibland med hänvisning till rätten att få utöva sin kultur. Kunskaperna om hedersförtryck har varit ytterst bristfälliga. Utbildning behövs både i grupper där hederstänkandet är en del av vardagen och i de yrkeskårer som möter människor som lever ett hedersrelaterat liv."

Att stoppa hedersrelaterat förtryck och våld utan att förändra hedersnormerna kommer inte att gå. Så sa Fadime. Det budskapet är tyvärr lika aktuellt idag. En möjlighet att diskutera vidare är att gå på paneldebatten den 26 januari kl 18 i ABF-huset, ordnad av bland annat Varken hora eller kuvad.


Inga kommentarer: