fredag 27 januari 2012

På ABF till Fadimes minne

Hedersmord är en speciell form av mord och en del av det våld mot kvinnor som finns i hela världen. Så uttryckte Amad Eskandari sig på kvällens seminarium i ABF-huset till minnet av Fadime Sahindal. Han menar att hedersmord vare sig är etniskt eller religiöst utan ingår i klankulturer. Amad jämförde hedersvåld och mäns våld mot kvinnor med aids och cancer, två dödliga sjukdomar som kräver olika behandling.

Hedersmorden kan förebyggas. Det var Fadimes budskap. Det är hoppfullt. Pappor finns som bryter med hedersnormerna och tar döttrarnas parti. De goda krafterna måste uppmuntras. Fadime vädjade också om att vi inte skulle svika de som drabbats. Idag lever cirka 70 000 unga i hedersskugga, lägg till föräldrar och släkter. Det blir många berörda. Många lever i segregerade områden, och utvecklingen går åt fel håll.

För att bryta segregeringen måste de vita segregerade områden öppnas upp för hyresrätter, så att det blir en mångfald av boendeformer som välkomnar nyinflyttade även till innerstan och välmående förorter.

Amineh Kakabaveh som var initiativtagare till debatten, och ordförande i Varken hora eller kuvad, menade att hur bra lagar vi än har så måste man arbeta efter lagarna för att få resultat. Hon lyfte bristen på kunskap om hedersproblematik i lärar-, socionom- och polisutbildningen och kritiserade könsapartheid, dvs. att flickor till exempel badar i simhallen för sig. Det är ingen lösning i ett samhälle som strävar mot jämställdhet.

Vi ska gå med raka ryggar tyckte Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby, det gjorde Fadime. Våga se det specifika i hedersvåldet för att gå till handling. Vigselförrättare borde inte viga om inte båda partier förstår vad som händer. Tolk borde vara ett krav i dessa fall. Vi måste också vara rakare, det som vi inte vill ha i vårt samhälle ska vi förbjuda i lag, till exempel tvångsäktenskap.

Som Margareta Olofsson från Rädda Barnen sa, vi måste utgå från barnets rättigheter, förbjuda dispenser för äktenskap, förbjuda tvångsäktenskap, se över trossamfundens vigselrätt, ordna förebyggande insatser riktade till föräldrar etc. Och ställa frågor om jämställdhet till de politiska organisationer som partierna har kontakter med från länder där hedersproblematiken finns, var uppmaningen från Amineh.

Sammantaget var det en värdig minnesstund till minnet av Fadime, med påfyllnad av kunskaper och energi inför att jobba för att inte flera unga ska tvingas leva sitt liv med begränsningar i sin frihet och under hotet av våld. Vi har mycket att göra innan vi kan säga att alla unga har lika rättigheter att leva sina liv.

Inga kommentarer: