söndag 13 juli 2014

Attendo målar upp falsk motsättning valfrihet och vinstförbud

Attendo vurmar för valfrihet men bara så länge de får göra sina miljardvinster. Så uppfattar jag dagens debattartikel i Aftonbladet, som har budskapet att det inte går att kombinera valfrihet med det vinstförbud som vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som driver. Om vinstförbudet införs kommer större delen av de privata utförarna att lägga ned och svenska folket stå där med lång näsa enligt Attendo. Läs artikeln här http://www.aftonbladet.se/debatt/article19202662.ab

Det är tydligt att vänsterpartiets utspel i Almedalen om att bygga välfärden på personalens kunskap och yrkesskicklighet och medborgarnas villkor gör vinstförespråkarna och de som vinner på vinstpolitik skrajsna. I artikeln målas upp att de som bor i äldreboenden inte ska kunna byta boende, om vinstförbudet träder in. Att äldre i exempelvis Stockholm numera bor så kort tid i vård- och omsorgsboende att de knappast hinner känna om de trivs eller inte innan de går bort nämns inte i debattartikeln. Inte heller att de hundratals Lov-utförare av hemtjänst i Stockholm gör äldre och anhöriga lätt perplexa - för hur ska en välja rätt - och dessutom till stor del har liknande inriktning.

För att verklig valfrihet ska finnas krävs därför först och främst att alla skolor, äldreboenden och vårdcentraler drivs efter medborgarnas behov och önskemål. Inte efter vinstsyftet som snedvrider verksamheten mot det som lönar sig bäst för aktieägarna. Sedan krävs att personalen får chans att utveckla och använda sig av sin yrkesskicklighet för att göra verksamheten allt bättre och motsvara det som medborgarna vill ha. Det krävs att statsmakterna satsar mer budgetpengar på välfärden och att medborgarna röstar ja till partier som inte är rädda för att höja skatten för en bra välfärd. Utförare som vill driva verksamhet på dessa villkor (och med kollektivavtal, meddelarfrihet och offentlighetsprincip) kan då erbjuda medborgarna en betydligt större variation än idag. 

Inga kommentarer: