lördag 5 juli 2014

Ge upp borgare - slaget om vinst i välfärden har vunnits av vänstern!

När till och med 70 procent av företagarna vill begränsa vinsterna i välfärden, enligt en ny undersökning som Di/Skoop gjort, läs här http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=C4B072EC2878CA4C83A84D830BDDFED1.sonny4?cid=25991131&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3708464bör väl till och med de mest förhärdade vinstförespråkare kunna besinna sig. Men icke. Hela tiden kommer nya argument för vinstsyftet. Ett exempel är att behovet av riskkapital överdrivs.

DI skriver att kapitalbehovet varierar stort beroende på om företaget hyr eller äger verksamhetslokalerma. I skolsektorn behövs inga stora materiella investeringar enligt artikeln. Inte heller för vård- omsorgsboenden. Iallafall inte när alliansen som i Stockholm lägger ner kommunala boenden och via sitt bolag Micasa AB bygger om och sedan hyr ut till privata företag. Det har gjorts exempelvis i Enskede, efter att ålderdomshemmet Åsen lades ner. Hemtjänst och assistansverksamhet kräver dessutom nästan inga kapitalinvesteringar alls. Förskolor bygger kommunala bolaget SISAB i Stockholm på uppdrag av stadsdelsnämnderna. Regelmässigt uppmanas nämnderna att undersöka om det finns privata intressenter som vill driva förskolan. 

Ett motiv för riskkapitalet att investera i egna lokaler är att de numera inte utan att betala marknadsvärdet vid en avknoppning kan ta över befintlig välfärdsverksamhet. Med LOV är det också svårt att ta över verksamhet inklusive lokaler, när det är ett befintligt kommunalt boende. Företaget måste ju ha en lokal om de ska auktioriseras för att driva ett boende. Företag har därför föredragit att driva vård-och omsorgsboenden på entreprenad, då de kan hyra befintlig lokal. Stor cred förresten till min tidigare stadsdelsnämndskollega Jonas Eklund (MP) som drev avknoppning av Rågsveds och Hagsätras hemtjänst till domstol och fick rätt i att avknoppning till underpris var olaglig. 

Men Vårdföretagarna, läs här http://www.dn.se/valet-2014/en-miljard-for-personal-som-vill-ta-over-valfardsbolag/, ger sig inte utan argumenterar med det stora kapitalbehovet som vapen mot vänsterpartiets förslag att personalkooperativ ska kunna ta över privatägd välfärd när vinstsyftet förbjuds och att det ska gå att få tillgång till kapital för ideella utförare. Enligt Vårdföretagarna kan kooperativ ändå aldrig klara investeringar för att bygga exempelvis äldrebostäder. Ja, det är möjligt. Men vi har kommunala bostadsbolag som kan bygga, och hyra ut till kooperativ likaväl som till kommunen, stiftelser och bolag som drivs utan vinstsyfte. Och som framgår i artikeln i Di ges ersättningen från kommunen för välfärdsverksamhet ofta i förskott och räkningar betalas i efterskott. 

Läs här om vänsterpartiets förslag om hur personalen ska få utveckla välfärden när vinstsyftet försvinner: http://www.vansterpartiet.se/assets/Lat-personalen-utveckla-valfarden-V140704.pdf

Inga kommentarer: