fredag 18 juli 2014

Vill folkpartiet i Stockholm ha mer lokal demokrati?

Intressant är att den folkpartistiske demokratiutredaren Olle Wästberg tar upp exemplet Stockholm i sin debattartikel i DN idag. Här går det 1331 invånare per politiskt uppdrag. Men så har alliansen ju under sina styrande mandatperioder i flera omgångar skurit ner på antalet stadsdelsnämnder. De nämnder som är närmast medborgarna. 

Så har avståndet till medborgarna ökats genom politiska beslut, där folkpartiet varit med på noterna. Samtidigt har en mängd uppgifter tagits bort från de öppna stadsdelsnämnderna och verksamheter har också regionaliserats. Så har viktiga beslut flyttats till stängda facknämnder eller längre bort från den egna stadsdelsnämnden.

Mitt lokala exempel är Vantörs stadsdelsnämnd som 2007 slogs ihop med Enskede-Årsta stadsdelsnämnd, som i sin tur slogs ihop 1999. Från att ha varit 78 ledamöter och ersättare i de tre stadsdelsnämndens Enskede, Årsta och Vantör är vi nu bara 26. Samtidigt har befolkningen också ökat. Jag kan säga att det känns allt svårare att vara en aktiv stadsdelspolitiker. I förlängningen minskar det medborgarnas möjlighet till inflytande.

Inga kommentarer: