fredag 18 juli 2014

Upp till kamp för socialtjänsten!

Socialtjänst i kris. Mediainslagen kommer stup i kvarten om brist på socialsekreterare, för låg bemanning, svårigheter att behålla och att rekrytera personal, vilket ger en ond cirkel. Resultatet blir en allt tunnare socialtjänst, där socialsekreterarna bara hinner med de akuta fallen. De utsatta barnen och ungdomarna får därmed inte den hjälp och det långsiktiga stöd som de behöver och har rätt till.

Aktuellt i media just nu, är hur forskare bekräftar socialtjänstens kris:  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5916747

Det här är tyvärr inget nytt. I Enskede-Årsta-Vantör har vi haft ständiga problem inom socialtjänsten ända sedan sammanslagningen av stadsdelsnämnderna Vantör och Enskede-Årsta, dvs. det sammanfaller också med den period som alliansen har styrt. Deras satsningar på socialtjänsten under sina två mandatperioder har i runda slängar motsvarat det rödgröna satsade då vänsterpartiet styrde socialtjänsten 2003-2006. Samtidigt har befolkningen ökat rejält. 

Om hur alliansen i Stockholm i juni 2014 försatte chansen att skjuta till pengar har jag bloggat om här
http://rosabloggar.blogspot.com/2014/06/vi-som-garna-skattar-mera-for-en-god.html

Och bloggat här om läget i Enskede-Årsta-Vantör http://rosabloggar.blogspot.com/2014/06/19-nya-socialsekreterare-i-enskede.html
och här http://rosabloggar.blogspot.com/2014/06/till-beslut-om-fler-socialsekreterare-i.html

Vänsterpartiet har i stadsdelsnämnden tillsammans med socialdemokraterna föreslagit att förvaltningen ska utreda förutsättningar för en rimlig ärendenorm inom barnavården. Vänsterpartiet har också lagt en liknande skrivelse i socialnämnden, utifrån hela stadens situation. Utgångspunkten är den prekära situationen i vår stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, där skyddsombuden känt sig tvungna att gå till Arbetsmiljöverket för att personalen inte orkar mera och arbetsgivaren då ålagts att ta fram en handlingsplan. Den räcker inte säger socialsekreterare som jag har kontakt med. 

Vad som behövs är en betydligt högre överbemanning tills handläggarna kommit ifatt allt utredningsarbete som ligger efter och tills bra rutiner för arbetet är på plats och fungerar i praktiken. Utan mer personal än det som hittills tillförts kommer socialsekreterarna fortsätta att ge upp, söka sig bort. Utan en strategi för utökad öppenvård som räcker till för de intensiva insatser som många gånger behövs för att bryta en riskfylld utveckling kommer eländet att fortsätta. När vi försöker ta upp frågan om socialtjänstens resurser och läge i nämnden möts vi alltid av alliansens tystnad. Måtte vi få ett rödgrönt styre i Stockholm som efter valet satsar rejält på att upprätta socialtjänsten!

Inga kommentarer: