onsdag 23 juli 2014

Vinstdebatten delar friskolorna - vinstsyftet ljuger inte!

Intressant och synnerligen klargörande debatt i SvD om vinst i välfärden mellan representanter för intresseorganisationer för vinstdrivande respektive icke vinstdrivande skolor.

Läs här http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/flera-friskolor-emot-vinster_3763432.svd om Ideburna skolors riksförbund som tycker ökad samhällelig insyn är självklart och bara ser fördelar med vinstförbud, till exempel fler lärare. Och här http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/debatten-om-skolan-pa-vag-att-kapsejsa_3767266.svd om Friskolornas riksförbund, som bara ser kaos och nedlagda skolor framför sig, om det blir vinstbegränsningar. Och tror inte ideburna skolor kan ta över. Men som jag och andra bloggat är argumentet om det privata kapitalbehovet i välfärden överdrivet.

Alltför länge har framförallt Friskolornas riksförbund hörts i vinstdebatten, som vore de den enda representanten för friskolorna. I artikeln från Ideburna skolors riksförbund framkommer dock att många friskolor valt att inte vara med i Friskolornas riksförbund. Bra att debatten nu tydliggör skillnaden i inställning från organisationer för vinstsyftande respektive icke vinstsyftande skolor. Ofta särredovisas inte statistik för de väsensskilda typerna av välfärd, utan allt privat drivet buntas ihop. 

De skräckscenarier som organisationen för vinstsyftande skolor målar upp ska tas som ekonomisk intressepolitik och partsinlaga. Om vinstförbud blir lag som vänsterpartiet vill förlorar vinstsyftande skolor och skolkoncerner stora pengar. Direktörerna förlorar sin skattefinansierade kassako. Riskkapitalbolagen måste söka sig nya marknader. Men svenska skolan blir kvar, i bättre form.

Inga kommentarer: