fredag 4 juli 2014

Vänsterpartiet har en plan!

Idag är det vänsterpartiets dag i Almedalen. Vinster i välfärden är det givna temat. Vår profilfråga, vår valvinnarfråga som ligger svenska folket väldigt varmt om hjärtat. Som min kvinnliga pensionerade sommarstugegranne sa häromdagen, ingen ska göra vinst på vår välfärd. Vänsterpartiet har dagen till ära tagit fram en rapport "Låt personalen utveckla välfärden" för att visa vad vi vill göra efter att vinstdrivande företag har förbjudits. En nödvändig motvikt till alliansens och riskkapitalets skräckpropaganda om nedlagda skolor och äldreboenden, personal som blir utan jobb etc. Som Jonas Sjöstedt sa idag, det är Sverige som är konstigt, med en så långt driven privatisering i välfärden utan reglering. Det är bara vi som låter miljarder i skattepengar läcka ut till skatteparadisen och berika aktieägarna, istället för att berika välfärden. Under valfrihetsflaggan har denna extrema politik kunnat genomföras. I grund och botten handlar det om att marknadskrafterna har fått i stort sett fritt tillträde till den jungfruliga välfärdsmarknaden i Sverige. Samtidigt har ett toppstyrt och detaljerat styr- och uppföljningssystem byggts upp, utifrån New Public Management-teorier (NPM). Detta har urgröpt tilltron till de yrkeskunniga i välfärden. Jag är väldigt glad över det tydliga avståndstagandet från NPM. Här har vi en stor uppgift att jobba med, när vi tar över styret av Stockholms stad! Vänsterpartiet vill växla över till en välfärd där personalens kunskap tas till vara. Det är utmärkt. Självstyrande verksamheter, kooperativ och personalinflytande ska uppmuntras genom en fond för välfärdsutveckling och center för välfärdsutveckling. Personalen ska kunna ta över när privata ägare drar sig ur, när de inte längre får ut vinst. Icke-vinstdrivande verksamheter ska få bättre tillgång till kapital. Sammantaget kan välfärden bli mer innehållsrik och kvaliteten större. Det kommer att gå att välja på riktigt, inte bara mellan företag, utan mellan olika inriktningar. I rapporten lanseras begreppet självstyre för intraprenader som drivs med personalinflytande, utveckling och trygga anställningsvillkor. Jag gillar begreppet självstyre mycket mer än intraprenad, som i Stockholm har kommit till stånd efter konkurrensutsättning. (Förstår att det gått till på annat sätt i andra städer).För mig är intraprenad en del i marknadstänkandet som välfärden måste bort ifrån. Jag är med på noterna när privata ägare som inte vill driva utan vinstsyfte lägger ned. Men när entreprenadavtal med privata utförare av kommunägd välfärd går ut tycker jag att kommunen ska återta verksamheten. Absout kombinera med ett radikalt ökat personalinflytande, vilket för övrigt behöver gälla all offentlig verksamhet.

Inga kommentarer: