fredag 18 juli 2014

Smäll på fingrarna för näringslivets lockrop om vinster i välfärden

Jag har bloggat om det överdrivna talet om stora privata investeringar i välfärden här: http://rosabloggar.blogspot.com/2014/07/ge-upp-borgare-slaget-om-vinst-i.html?spref=tw 

Nu skriver Expressen på ledarplats idag samma sak, och det med utomordentlig tydlighet: "De skattefinansierade välfördsföretagen kommer aldrig att investera mer privat kapital än vad de kan få tillbaka i skattepengar. Annars skulle de göra förlust. Därför kan det offentliga aldrig få in några extra investeringar från skattefinansierade företag." Och kallar det till och med "bedrägeri" när näringslivet i debatten påstår att skattefinansierade företag kan lösa välfärdens långsiktiga "finansieringsproblem".

Vad det nog handlar om i slutänden är vad Expressen nosar på i slutet i ledaren, nämligen privat finansiering av välfärden, och det finns redan vissa politiskt beslutade förutsättningar på plats. Exempelvis har införandet av LoV (lagen om valfrihet) inneburit att privata hemtjänstföretag får erbjuda privat betalda tilläggstjänster utöver de biståndsbedömda. Det ger en gräddfil in i hemtjänstsektorn, som systematiskt underminerar den kommunala hemtjänsten. 

Ju mer som välfärden upplevs som otillräcklig, ju mer utrymme för privata lösningar. Därför måste den offentligt finansierade välfärden både ges mer resurser via skattemedel och låta personalen få ett kraftigt ökat inflytande över verksamheten, i kraft av yrkeskunnande och engagemang. Det är frågor som vänsterpartiet driver, som alternativ till dagens vinstdrivna välfärd. 

Inga kommentarer: