måndag 14 juli 2014

Två sidor av samma värdelösa bostadspolitiska mynt

Är det en ren tillfällighet eller en avsiktlig redaktionell styrning? Två artiklar i DN (Kultur respektive Stockholm) idag den 14 juli som tydligt visar två sidor av hur bristen på statlig bostadspolitik slår i Stockholm och Sverige. Effekten blir en skuldsättning som nationellt är nästan tre tusen miljarder kronor (sug på den siffran ett tag) och en mycket socialt och för kommunerna ekonomiskt besvärande bostadslöshet som gör att hemlösa fattiga stockholmsfamiljer i väljer att flytta till mindre orter på två-tre timmars restid från Stockholm. Projektet i Hässelby-Vällingby som beskrivs är verkligen lovvärt i det bostadspolitiska akutläget som vi har, men är tyvärr bara plåster på såren, ingen lösning på sikt.

Men utan en radikalt ny statlig och kommunal bostadspolitik som prioriterar hyresrätter med hyror som även låginkomsttagare har råd med kommer Stockholm tömmas på hushåll som vare sig har råd med dyra nyproducerade hyresrätter eller miljonlån till en bostadsrätt. För de villor som bostadsministern vill bygga i storstäderna, de Attefallshus som villaägarna kan uppföra och de andrahandslägenheter och uthyrningsrum som de besuttna kan hyra ut till allt bättre villkor löser inte bostadsbristen i Stockholm.

Stockholms stad måste istället ge allmännyttan rejält med markanvisningar och ägardirektiv som håller ner hyrorna. Staten måste subventionera det klimatsmarta hyreshusbygandet. Den borgerliga bristen på social bostadspolitik och tron på marknaden som allena saliggörande leder allvarligt nog till allt mer ökad ojämlikhet, en huvudstad som snart bara är till för de som har rejält med pengar och oändliga restider för de som måste jobba i Stockholm men inte har råd att bo där. 

Inga kommentarer: