lördag 17 december 2011

Bryggan Vantör blir permanent

Bryggan Vantör och Östermalm blir permanent enligt uppgifter i DN Stockholm idag. Verksamheten ska få fyra miljoner kronor årligen. Detta var den enda rimliga lösningen.

Det tidigare beskedet att staden centralt skar ner anslaget som i många år sökts av stadsdelsnämnden för att delfinansiera Bryggan och att nämnden själv istället skulle vara med och finansiera verksamheten var aldrig realistiskt. Missbruksbudgeten är för liten.

När jag inför beslutet om verksamhetsplanen häromkvällen frågade stadsdelsförvaltningen om möjligheten till finansiering inom nämndens ramar fick jag veta att konsekvenserna kunde bli att Bryggan Vantör läggs ner. V och S yrkade därför på att pengar skulle sökas centralt.

Självklart borde stadshuset ha haft en permanent lösning att presentera redan när man aviserade att det tillfälliga anslaget skulle dras ner och dras in. Då hade onödig oro kunnat stillas.

Inga kommentarer: