måndag 5 december 2011

Det kom ett mejl om long life-lampor

Det är kul att sitta i stadsdelsnämnd! Medborgare tar kontakt i allehanda frågor. Ofta om nedläggningar och nedskärningar eller planer att exploatera ett älskat grönområde. Det är ett stort förtroende som vi har fått och som vi förtroendevalda och våra partier försöker förvalta efter politisk ideologi, lokalkunskap och bästa förmåga.
 
Ikväll fick jag mejl om long life-lampor, som innehåller kvicksilver, som man inte ska dammsuga upp om man tappar ner. Brevskrivaren förutspår att om 2-3 år kommer de flesta människor att ha dessa lampor hemma. Det blir ett problem hur man ska ta hand om lamporna när de tjänat ut, eftersom miljöstationerna inte kan ta emot lamporna i sina glasbehållare.
 
Det här problemet visste jag inte fanns, så jag blev glad att någon har tänkt på det. Nu har jag frågat vår förvaltning om de vet hur kommunens planering ser ut. Jag ska också höra med våra miljöpolitiker. Förstås vill jag svara min brevskrivare att kommunen har koll och att man vet hur det farliga "lampavfallet" ska tas om hand.

För som brevskrivaren säger "Tiden är tämligen kort,vilket gör att kommunen får komma fram med en plan.... Du bör kunna påminna dem om framtidens scenario."

Inga kommentarer: