tisdag 27 december 2011

Jämlik vård även för unga - starta en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved!

Rågsved och Vantör behöver en fullvärdig ungdomsmottagning! Det blir jag allt mer övertygad om och det har vänsterpartiet och oppositionen drivit sedan ungdomsmottagningen i Rågsved trots löftet om bevarande las ner av den borgerliga majoriteten i Enskede-Årsta-Vantör och hälso- och sjukvårdsnämnden. Idag har Rågsved en filial med miserabla öppettider och lokaler som avskräcker snarare än lockar till besök. Inom ett par månader vet vi förhoppningsvis vad alliansens partier tänker göra i frågan. Det framkom på ett möte före jul med oppositionen och majoriteten i stadsdelsnämnden och sjukvårdsstyrelsen i landstinget.

Det måste tänkas nytt. Statistiken om barnhälsovården 2010 för Enskede-Årsta-Vantör visar sämre siffror än länet när det gäller utsatthet för tobaksrök, barnfetma, amning, hembesök under de första levnadsveckorna och screening för depression. Vad det för med sig när barn blir ungdomar är oroande.När ungdomsmottagningarna i Rågved, Dalen och Kärrtorp centraliserades till Gullmarsplan minskade den geografiska tillgängligheten till förebyggande och tidiga insatser för att främja psykisk och fysisk hälsa och stärka identitet och sexualitet i de yttre delarna av Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäcks stadsdelsområden. Istället ökade tillgängligheten för ungdomar i centralare delar av staden.

I en ny rapport från Socialstyrelsen "Ojämna villkor för hälsa och vård" ges många förslag för att vården ska bli mer jämlik. Ett exempel är att rikta in sig på att utveckla vården i utsatta områden. När vi tänker lokalt inser vi genast att nedläggningarna av ungdomsmottagningarna i Dalen och Rågsved direkt slog mot utsatta områden. Socialstyrelsen vill öka tillgängligheten genom att identifiera och avveckla barriärer i vården för utsatta grupper. När vi tänker lokalt inser vi genast att nedläggningen i Rågsved istället byggde upp barriärer exempelvis för unga som lever i hedersrelaterade familjer. Socialstyrelsen föreslår uppsökande verksamhet i områden med hög ohälsa. Där kommer en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved och Vantör in.

Barn och unga som är nyanlända i Sverige är särskilt utsatta för ojämna villkor för hälsa och vård enligt rapporten. Det stämmer på Rågsved och Vantör. Rågsved är en stadsdel som är prioriterad i Söderortsvisionen liksom har varit prioriterad i det som kallades Blommanpengarna, Ytterstadssatsningen, Storstadssatsningen, Stadsdelsförnyelsen och nu Söderortsvisionen. Det borde vem som helst förstå att nedläggningen av ungdomsmottagningen inte gynnade Rågsveds unga! Ändå lades den ner. Om staden och staten satsar på Rågsved måste också landstinget göra det!

En nyårsönskan från mig är att alliansen tänker till och beslutar att öppna en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved, med upptagningsområde Vantör. Bemanna mottagningen ordentligt med både barnmorskor och kuratorer! Ge ungdomsmottagningen ett stärkt förebyggande uppdrag, som riktar sig även till ungdomar i lägre åldrar, exempelvis från och med årskurs sex i grundskolan. Barnen är Rågsveds framtid!Inga kommentarer: