onsdag 14 december 2011

hbtq-perspektiv - finns det?

Oppositionen i stadsdelsnämnden efterlyser information om hur förvaltningen arbetar med hbtq-frågor, där förkortningen står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer. Vi vet att fritidens personal har hbt-certifierat sig och det är bra. Men hur är läget i resten av förvaltningen?

Att ha ett hbtq-perspektiv synliggör gruppen hbtq-personer och gör det lättare att bedöma om verksamheten är utformad så att den inte missgynnar denna grupp. Landstinget har föredömligt antagit en hbt-policy tidigare i höst, och vi tycker att staden borde följa det goda initiativet.

Vi lägger därför en skrivelse imorgon med åtta frågor till förvaltningen, på initiativ från vänsterpartiet. Bland annat frågar vi vilken kompetens personalen i äldreomsorgen har för att på bästa sätt bemöta äldre hbtq-personer som under sin livstid ofta har varit tvungna att dölja sin läggning.

Andra frågor som vi vill ha svar på är om hbtq-frågor tas upp i den föräldrautbildning som förvaltningen erbjuder och hur förskolepersonalen uppmärksammar att det finns barn som lever i så kallade regnbågsfamiljer. Och finns hbtq-perspektiv i förvaltningens information?

1 kommentar:

Rosa sa...

Jag har fått en kommentar på denna bloggpost men eftersom den är anonym publicerar jag den inte.