lördag 31 december 2011

Rullstol istället för gångstol - hur kollar man det?

Sätta den gamla i rullstolen sparar dyrbara personalminuter jämfört med att gå bredvid när den gamla använder gångstolen mellan toaletten och rummet. Men rehabiliteringen går sämre. Detta exempel fick jag mig till livs på bussen hem från Högdalen, när jag träffade en bekant med anhöriga inom äldreomsorgen.

Metoderna är många för att knåpa ihop till vinsterna i riskkapitalbolagen. I media har vi läst om underbemanning, vägning av blöjor, beställning av för få matportioner, snålhet med plasthandskar etc. Nu fick jag inblick i ytterligare en metod. Som personalen tvingas till på grund av för låg bemanning.

Skulden ligger ytterst hos kommunerna som köper upp äldreomsorg av företag med vinst som ledstjärna. Istället för gigantiska uppföljningskanslier (vem var det som ville skära ner administrationen?) som ändå inte kan kolla om rullstolen används istället för gångstolen borde all äldreomsorg drivas av kommunerna.

Jag kan också tänka mig att ideella organisationer kan driva äldreomsorg, men då ska lagstiftningen först ändras så att både rätten till meddelarfrihet och kollektivavtal gäller!

Inga kommentarer: