söndag 18 december 2011

Något för NCC att tänka på


Ljusmanifestationen för och i Rågsveds friområde igår var en fin upplevelse, i länken skildrad av Lars Epstein. Trots regn och rusk slöt ett 30-tal personer upp under eftermiddagen för att visa sin ståndpunkt och peppa varandra. De tända marschallerna markerade platser där NCC vill bygga kedjehus, påminnande om vilka värden som går förlorade om byggplanerna mot bättre vetande blir verklighet.

Här möttes naturvänner från Rågsved, Vantör och Huddinge. Gamla och unga. Glöggen värmde de frusna. Bullarna mättade magarna. Vi utbytte tankar och flera av oss från Rågsved fick ny information från en Huddingebo: många av kedjehusen som är tänkta att byggas söder om Byvägen kommer i så fall också att ligga på en stor ledning för avloppsvatten. Förutom att kedjehusen ska ligga
  • i själva våtmarken
  • på mark som ligger inom området för strandskyddet för Kräpplaån
  • och delvis på mark vid gamla skjutbanan där det är alltför höga blyvärden 
Man tar sig för pannan. Kände miljö- och hälsoskyddsförvaltningen till detta? Har Stockholms Vatten yttrat sig förresten? Vi behöver ju våtmarker för att rena vattnet som rinner ut i Magelungen. Ett stort antal träd måste fällas för att ge plats åt kedjehusen. Trä lagrar koldioxid. Jag kan inte se att det finns någon biologisk kompensation för trädfällningen i programförslaget.

Kräppladalen är helt olämplig att bygga i. Det har också professor Erik Skärbäck visat i sin analys. Antar att NCC inte är intresserad av att bygga på Bråtegränd om de inte får göra en storskalig exploatering. NCC fick en tidig markreservation. NCC vill nu bygga 200 kedjehus/stadsvillor i friområdet. De flesta husen kommer att byggas på naturmark, trots att byggivrarna påstått motsatsen.

NCC vill verka för hållbar utveckling. Då borde de tänka mer på sitt rykte. NCC som sponsrar Svenska Naturskyddsföreningen bör noga läsa söderortsföreningens mycket kritiska yttrande över byggplanerna. Att göra ekonomisk vinst på att bygga villor i ett känsligt naturområde bör vara dålig PR för NCC. Om de framhärdar kanske Svenska Naturskyddsföreningen tänker över vilka de vill ha som sponsorer.1 kommentar:

Rosa sa...

Mulle Skog:
Men det kanske inte bara är Naturskyddsföreningen som blir arga på NCC