tisdag 6 december 2011

Svar om long life-lampor

Apropå mejlet om long life-lampor. Så här säger Stellan Hamrin, V-ledamot i miljö- och hälsovårdsnämnden, om problemet:


Ansvaret för "avfall" är delat mellan kommun och industri beroende på vad det handlar om. V vill att kommunen ska ha ansvar för allt och industrin ska betala. Ansvar för lampor ligger på industrin som misskött detta vad gäller lågenergilampor. Det är sant att de läcker kvicksilver och egentligen är ganska dåliga ur miljösynpunkt bortsett från energiförbrukning.


Jag har tagit upp frågan i miljö- och hälsoskyddsnämnden men de kan på kort sikt inget göra mer än be industrin att ta sitt ansvar för dessa nya lampor och de säger att de ska göra det. Det behövs speciella lådor.


Vad vi vet bara V (och M!) som vill att kommunen tar ansvaret för allt avfall.

Inga kommentarer: