torsdag 8 december 2011

Rågsvedsskolan och Bäckahagens skola i fara!

Rågsvedsskolan och Bäckahagens skola har "kapacitetsöverskott" läser jag just i utbildningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012. På lättläst svenska betyder det att skolorna är hotade på ett eller annat sätt.

Alla kommunala skolor i Vantör har ca 2 600 elever och beräknas öka med ca 400 fram till 2019. Skolorna rymmer ca 3 300 platser. Skillnaden är 700 platser. Nämnden föreslås därför komma med förslag att göra något åt saken. Det kan i värsta fall betyda nedläggning.

Som Vantörsbo tycker jag det är otroligt viktigt att vi har kvar våra skolor och att vi har de bästa skolorna i staden. Våra elever ska inte behöva byta bort den kommunala skolan för att få en bra skolgång.

Min son har börjat som läxhjälpare i Rågsvedsskolan och det är jag stolt över. Men skolan ska inte vara beroende av enskildas engagemang som läxhjälpare utan det är skolans ansvar att hjälpa eleverna så mycket som de behöver. Därför anser vänsterpartiet att det ska finnas en läxhjälpsgaranti.

Som jag förstått tar Rågsvedsskolan emot många elever i föreberedelseklass. Betygen blir mycket lägre än i skolor med bara barn födda i Sverige. Föräldrar och elever tittar på betygssnitten när de väljer skola. Självfallet missgynnar detta Rågsvedsskolan. Alla skolor bör ta emot barn i förberedelseklass!

Vad som händer med Vantörs skolor är inte bestämt. Däremot finns redan nu förslag att Bredbyskolan läggs ned och Bussenhusskolans barn flyttas till Gullingeskolan. Mot nedläggningen av Bredbyskolan demonstrerar folket. Leo Ahmed, lokal vänsterpolitiker tog initiativ och många media var där igår.

Marknaden får inte styra något så viktigt som skolan. Det allmänna måste ta ett större ansvar. Skolan är viktig för närområdet. Det ska vara navet i samhället som bygger relationer och trygghet. Om alla barn bussas till andra skolor finns snart ingen social tillhörighet kvar i området.

För något år sedan togs "Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet" fram. Jag undrar hur detta har förankrats på skolorna i Järva och i Vantör? Hur mycket har staden satsat på skolorna i dessa områden? Blev det bara en fin pappersprodukt eller har den gjort skillnad? Vem vet?

Jag vill se en plan för våra skolor i Vantör (och på Järva förstås) som förlorar elever och en analys av vilka strukturella förutsättningar som behöver stärkas för att skolorna ska kunna vara kvar och locka flera elever!


Inga kommentarer: