torsdag 15 december 2011

Lägstaprisupphandling sätter människovärdet på spel

Kommunal äger! Ikväll kom de återigen till Enskede-Årsta-Vantörs öppna sammanträde. Vi hade nämligen två ärenden som berörde VEGA städ på föredragningslistan - dels uppföljning av städavtalet och dels svaret på vår skrivelse "Om vikten av att nämnden inte medverkar till dumpning av anställdas arbetsvillkor och löner."

Att städarna har blivit förlorare på grund av den borgerliga majoritetens städupphandling till lägsta pris vet numera såväl nämnd som förvaltningsledning. Det är Kommunals förtjänst att vi har den kunskapen idag. Frågan har blivit en moralisk och etisk fråga om människors värde i arbetslivet som ingen kan ducka för.

Genom den ovanligt djupa uppföljningen av städavtalet har det kommit fram att städningen har haft stora brister på flera ställen. På vård- och omsorgsboenden har städats bättre, för där finns vårdpersonal dygnet runt. Men på förskolor har det i en hel del fall städats på kvällar när förskolans personal gått hem, trots att det överenskommits om dagstädning. Då finns ingen koll från förvaltningen om att det städas som det ska.

Det enklaste sättet att tillförsäkra personalen kollektivavtal är att kommunen själv tar hand om städningen. Då får man meddelarfrihet på köpet. Och slipper dividera om hur olika villkor i kollektivavtalen ska kunna specificeras i förfrågningsunderlagen för att EU inte ska gå i taket.

Oppositionen krävde att förlängning av avtalet skulle beslutas av nämnden, men det gick inte majoriteten med på. Vi föreslog att avtalet med bland annat Vega städ inte ska förlängas, om inte kvalitetsbristerna rättas till. Förvaltningen måste överta städningen i egen regi om de upphandlade företagen inte klarar att ge sina anställda anständiga löner och anställningsvillkor. Inget av dessa tydliga krav ville majoriteten lyssna på.

Men Kommunal kämpar vidare. Och vi stödjer dem till 100 procent!


Inga kommentarer: