lördag 3 december 2011

Nu Bredbyskolan - och vad händer i Vantör?

Bredbyskolan i Rinkeby föreslås läggas ned och det har föräldrar och elever reagerat kraftigt på. Om det skriver Stockholmsvänstern och DN idag. Det är för lite elever på skolan vilket är ett resultat av en borgerlig skolpolitik med friskolor, "fritt" skolval och skolpeng. Nu ser vi resultatet i ökad uppdelning av elever på grund av betyg, social och ekonomisk bakgrund. Ambitiösa kommunala skolor slås ut.

Även i andra förorter föreslås skolor läggas ned, till exempel Bussenhusskolan i Tensta och Akallaskolan. I DN:s artikel nämns även att "Stockholms stad ser över situationen i Rågsved och Högdalen" på grund av vikande elevunderlag. Att Rågsvedsskolan varit hotad har vi varit med om förut. Då gick vi ihop över partigränserna och lyckades rädda högstadiet kvar.

Rågsvedsskolan tar ett stort ansvar för flyktingelever som kommer till Sverige och behöver introduktion innan de kan gå i vanliga klasser. Självfallet drar det ner betygsgenomsnittet vilket gör att skolan återkommande hamnar i botten på alla betygslistor. Självfallet påverkar det möjligheten att få fler elever till skolan.

På senaste områdesmötet i Rågsveds var skolan med och presenterade sig. I det här läget är det viktigt att vi Vantör får veta hur det ser ut med skolorna i området, vilka skolor hotas av nedläggning, vad kan vi göra lokalt för att förbättra läget, vilka förslag har skolorna själva!

Inga kommentarer: