fredag 2 december 2011

Avtalet för Bråtegränd förlängs - utan info till Rågsvedborna

Bråtegränd fortsätter att uppröra. En gång i tiden var hela Vantörs stadsdelsnämnd från rött till blått överens om att upplagsområdet skulle bort. Fem år har gått sedan dess. En blå majoritet styr nu staden. De förlängde avtalet tre år, det skulle vara slut den sista december 2012. Men tji fick vi.

Nu har exploateringsnämnden den 24 november beslutat att förlänga arrendena från den 1 januari 2013 med tre månader i taget, tills det finns en antagen detaljplan för området. Information har skickats till alla arrendatorer i området har vi fått veta i ett mejl från exploateringskontoret. Jag undrar om man tänkt på att informera oss Rågsvedsbor, eller är det inte så viktigt?

Så nu ska företagen finnas kvar, vem vet hur länge? Den tunga trafiken fortsätter dundra genom naturområdet och skapa otrygghet för fotgängare och cyklister. Miljösaneringen, när ska den genomföras? Hur mycket mer hinner Magelungen förorenas innan marken saneras? Frågorna hopar sig.

Till yttermera visso har det varit fel uppgift om anställda i upplagsområdet i  tjänsteutlåtanden. Enligt ordföranden i företagsområdet ska det vara ca120 anställda, enligt stadens handlingar ca 175 anställda. Enligt Kräpplagruppen arrenderar 26 företag/personer ca 37 tomter. Gruppen har ringt till arrendatorer och kommit fram till att det är ca 24-30 arbetsplatser. 16 arrendatorer har bara förråd på tomten, tre av förråden är uthyrda i andra hand till privatpersoner.

Inte heller vi som sitter i stadsdelsnämnden har fått officiell information om förslaget till förlängning, utan jag fick veta att något var på gång genom en moderat ledamot i stadsdelsnämnden. På sammanträdet när vi beslutade om remissvaret för programmet sambandet Högdalen - Farsta.

Demokratin går på nit efter nit i frågan om Rågsveds friområde. Jag har  bloggat om inget samrådsmöte i Rågsved, att information om stadsdelsnämndens öppna möte där programmet skulle informeras om var dåligt och sent annonserat och att förvaltningens remissvar inte fanns på Insyn inför öppna mötet, pga att företaget som sköter Insyn sjabblat.

Kan inte säga annat än. Det är helt enkelt inte klokt!

Inga kommentarer: