fredag 2 december 2011

Fortsatt minskade anslag för Fria Teatern

Kulturförvaltningen fortsätter att minska anslagen till Fria Teatern. Nu är förslaget för 2012 att endast 480 tkr beviljas som ytterligare ett års omställningsstöd.

Motiveringen är att "Märkbar förändring av verksamhet, ekonomi, organisation och samarbeten har uteblivit under 2011." och att "... en bärkraftig idé för program, konkreta samarbeten och en starkt lokalförankrad verksamhet fortfarande saknas".

Som någon slags tröst i bedrövelsen säger man "Kulturförvaltningen ser dock positivt på det lokala engagemang som under 2011 har utvecklats kring ett mer öppet kulturhus i Högdalen".

Den fortsatt negativa hållningen till att ekonomiskt göra det möjligt för Fria Teatern att bedriva teater av hög kvalitet i Högdalen går stick i stäv med Söderortsvisionen vackra ord om attraktiva förorter.

Idag är många Högdalsbor besvikna.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Idag är också många Högdalsbor lättade. Tur Teatern får väl skaffa sina egna pengar och inte förlita sig på skattepengar längre.
Det tycker jag är bra.

Rosa sa...

Liksom stat och kommun stödjer kulturen i innerstaden ska även kulturen i förorterna få stöd. I dag ligger nästan alla teatrar i innerstaden. Det tycker jag är fel. För att få levande förorter behöver vi teater, samlingslokaler, bio etc.